Bouwrecht

Matrix Advocaten heeft veel ervaring in het civiele bouwrecht (aanneming van werk). Het juridisch kader van aannemingsovereenkomsten is geregeld in de wet (boek 7, titel 12 BW), maar minstens zo belangrijk zijn de overeengekomen algemene voorwaarden zoals UAV 2012, UAV-GC 2005 en DNR 2011. Wij zijn thuis in deze regelgeving en ook het bestek en de tekeningen zijn voor ons begrijpelijke materie. 

De financiële belangen in bouwzaken zijn vaak groot en procederen kan kostbaar zijn. Onze insteek is bouwgeschillen proberen te voorkomen en als sprake is van een geschil, dit kosteneffectief op te lossen door onderhandelingen te voeren of eventueel mediation in te zetten. Indien nodig, voeren wij procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw of de gewone rechter. Wij staan zowel opdrachtgevers (particulier en zakelijk), waaronder VvE’s (woningen en bedrijfsverzamelgebouw), als aannemers en onderaannemers bij in grotere of kleinere bouwprojecten. Geschillen over aannemingsovereenkomsten betreffen onder meer: 

  • meer- en minderwerk
  • verrekenbare hoeveelheden
  • kostenverhogende omstandigheden
  • waarschuwingsplicht
  • opleveringsgeschillen en aansprakelijkheid voor gebreken
  • bouwtijdoverschrijding en – verlenging
  • overmacht 
  • verjaring

Tot het civiele bouwrecht behoort ook de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en architect, waarvan de rechtsverhouding veelal wordt beheerst door algemene voorwaarden zoals DNR 2011 en CR 2013. Geschillen betreffen onder meer ontwerp(fouten), toezicht en opzegging van de opdracht. Procedures worden doorgaans gevoerd bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw of de civiele rechter. Wij staan zowel de opdrachtgever als de architect bij.

Op zoek naar deskundig juridisch advies omtrent het bouwrecht? Neem contact met ons op