Actualiteiten

Blijf op de hoogte van alle actualiteiten rondom de vastgoedpraktijk. Lees hier onze artikelen over huurrecht, bouwrecht, VvE recht, koop- en verkoop van onroerende zaken en algemeen verbintenissenrecht.

Huurrecht

Wetsvoorstel vast huurcontracten, stand van zaken

Het wetsvoorstel vast huurcontracten beoogt de huurder beter te beschermen door de mogelijkheid om woningen tijdelijk voor twee jaar (zelfstandige woonruimte) of voor vijf jaar (onzelfstandige woonruimte) te verhuren uit te sluiten. Tijdelijke verhuur van woonruimte blijft slechts in een aantal specifieke gevallen mogelijk.  

Lees hier meer over Wetsvoorstel vast huurcontracten, stand van zaken


Woningwaardering als geen (representatieve) WOZ-waarde bekend is 

Uitgangspunt, ook in het huurrecht, is contractsvrijheid: partijen bepalen zelf de huurprijs van een woning. De huurder kan echter binnen 6 maanden na het ingaan van de huur de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs door de Huurcommissie laten toetsen (huurders met een tijdelijke huurovereenkomst voor twee jaar of korter ex artikel 7:271 lid 1 BW kunnen dat tot 6 maanden na het einde van de huurovereenkomst).

Lees hier meer over Woningwaardering als geen (representatieve) WOZ-waarde bekend is 

WOZ-waarde en woningwaardering 

Op 1 mei 2022 treedt het “Besluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering)” in werking. Het Besluit heeft tot gevolg dat de WOZ-waarde minder gaat meetellen in de bepaling van de huurprijs (WOZ-cap).

Lees hier meer over WOZ-waarde en woningwaardering 

Recht op verhuis- en inrichtingskosten bij woning renovatie

Bij renovatie gaat het om werkzaamheden die zijn gericht op toename van het huurgenot. De huurder is niet zonder meer verplicht de werkzaamheden te gedogen. Daarvoor zal de verhuurder eerst schriftelijk een redelijk renovatievoorstel moeten doen. Stemt de huurder niet met het voorstel in, dan kan de verhuurder de redelijkheid van het voorstel door de rechter laten toetsen. Acht die het voorstel redelijk, dan zal de huurder de werkzaamheden moeten gedogen.

Lees hier meer over Recht op verhuis- en inrichtingskosten bij woning renovatie 

Huurprijsstijging voor vrije sector woningen per 1 januari 2023 verder aan banden gelegd.

Tot 1 januari 2023 was de maximaal toegestane huurprijsverhoging voor vrije sector woningen gelijk aan de inflatie + 1%. Door de in 2022 sterk gestegen inflatie dreigde een sterke stijging van de huurprijzen in de vrije sector in 2023. De wetgever heeft dit door een wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte voorkomen. 

Lees hier meer over Huurprijsstijging voor vrije sector.