Vastgoed advocaten voor een helder advies

Onze dienstverlening richt zich op de vastgoedpraktijk. Daarbij ligt de nadruk op huurrecht, bouwrecht, VvE en appartementsrecht, koop- en verkoop van onroerend goed en omgevingsrecht. Door onze deskundigheid en jarenlange ervaring zijn wij in staat om complexe vraagstukken te vertalen naar heldere adviezen.

Huurrecht

Of het nu gaat om woonruimte of om bedrijfsruimte, het adviseren en procederen over huur is specialistenwerk. De wettelijke regelingen zijn complex en fouten zijn snel gemaakt. De gevolgen daarvan zijn veelal ingrijpend.

Wij zijn gespecialiseerd in het woonruimterecht en het bedrijfsruimterecht. Adviseren en procederen over het huurrecht is ons vak. 

Bouwrecht

De financiële belangen in bouwzaken zijn vaak groot en procederen kan kostbaar zijn. Onze  insteek is bouwgeschillen proberen te voorkomen en als sprake is van een geschil, dit kosteneffectief op te lossen door onderhandelingen te voeren of eventueel mediation in te zetten. Indien nodig, voeren wij procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw of de gewone rechter. Wij staan zowel opdrachtgevers als aannemers en onderaannemers bij in grotere of kleinere bouwprojecten.

VvE & appartementsrecht

Op het gebied van appartementsrechten en VvE’s kunnen wij u behulpzaam zijn met de uitleg van (splitsings)reglementen, begeleiding bij en het oplossen van VvE geschillen, zo nodig door het voeren van een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter of rechtbank.

Wij staan zowel VvE’s als individuele appartementseigenaren bij.

Koop en verkoop van onroerend goed

Als u een woning, bedrijfspand, andere onroerende zaken (zoals een perceel grond), appartementsrecht of opstalrecht koopt of verkoopt, kunt u geconfronteerd worden met juridische problemen.

Wij hebben ruime ervaring in het bijstaan van zowel particuliere als bedrijfsmatige kopers en verkopers. Niet alleen voor het behandelen van geschillen kunnen wij u van dienst zijn, maar ook bij het opstellen en/of beoordelen van koopovereenkomsten en het voeren van onderhandelingen. 

Omgevingsrecht

Zakelijk of als particulier komt u al snel met het omgevingsrecht in aanraking. Dit rechtsgebied is altijd in ontwikkeling en zeer complex.

Wij adviseren en procederen over kwesties op het terrein van het omgevingsrecht. Wij ondersteunen u op het gebied van omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, projectontwikkeling, nadeelcompensatie, schadevergoeding en handhaving. Wij dienen inspraakreacties en zienswijzen in en voeren bezwaar- en beroepsprocedures.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak inplannen? Neem contact met ons op