Huurrecht

Huurrecht. Iedereen heeft ermee te maken. Wij huren auto’s, fietsen, boten en vakantiehuisjes. Maar ook woningen, kantoren en winkels. 

De wet is grofweg ingedeeld in een algemeen deel dat van toepassing is op alle huur, een gedeelte dat specifiek van toepassing is op huur van woonruimte en een gedeelte dat specifiek van toepassing is op huur van bedrijfsruimte. 

Voor huur van – kort weergegeven – middenstandsbedrijfsruimte (o.a. winkels en horeca) geldt een uitgebreide wettelijke regeling. Voor de categorie overige bedrijfsruimte – denk aan kantoorruimte, loodsen en dergelijke – gelden deze regels niet. 

Bij woonruimte moet onderscheid gemaakt worden tussen woonruimte met een niet-geliberaliseerde huurprijs (“sociale huurwoning”) en woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs (“vrije sector woning”). Voor sociale woningen gelden strenge regels van huur- en huurprijsbescherming. Voor vrije sector woningen gelden alleen de huurbeschermingsbepalingen.  

Het huurrecht bevat veel dwingend recht. Partijen mogen daar niet van afwijken. Spreken zij toch iets anders af, dan gelden die afspraken niet. Of het huurrecht van toepassing is, wordt bepaald door de inhoud van de overeenkomst. Als een overeenkomst voldoet aan de wettelijke definitie van huur, dan is het huurrecht van toepassing, ongeacht de “sticker” die partijen op de overeenkomst hebben geplakt. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Of het nu gaat om woonruimte of om bedrijfsruimte, het adviseren en procederen over huur is specialistenwerk. De wettelijke regelingen zijn complex en fouten zijn snel gemaakt. De gevolgen daarvan zijn veelal ingrijpend.

Matrix advocaten is gespecialiseerd in het woonruimterecht en het bedrijfsruimterecht. Adviseren en procederen over het huurrecht is ons vak. Onderwerpen waarvoor u bij ons aan het juiste adres bent, zijn onder meer (maar niet alleen):

  • advies over en het opstellen van huurovereenkomsten 
  • advies en geschillen over onderhoud en (complexgewijze) renovatie
  • ontbinding en ontruiming wegens hennepteelt, overlast, onrechtmatige bewoning, ongeoorloofde bestemmingswijziging, wanbetaling en andere vormen van wanprestatie
  • opzegging van de huurovereenkomst 
  • huurprijswijziging en geschillen daarover
  • gebrekenregeling 
  • indeplaatsstelling 
  • oplevering bij aanvang en einde van de huurovereenkomst
Op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in het huurrecht? Neem contact met ons op