Omgevingsrecht

De overheid regelt in het omgevingsrecht de fysieke ruimte waarin wij leven. Het is een rechtsgebied dat altijd in ontwikkeling is. Het is bovendien een complex rechtsgebied. Of u nu een professionele partij of particulier bent, u komt al snel met het omgevingsrecht in aanraking. 

Wat staat er in het bestemmingsplan, wat mag er gebouwd worden, welke activiteiten zijn toegestaan, mag ik een pand splitsen en is daarvoor een omgevingsvergunning nodig? Heeft bezwaar tegen een (geweigerde) omgevingsvergunning kans van slagen? Kan ik wat doen tegen een aan mij opgelegde (preventieve) last onder dwangsom of bestuursdwang en kan ik mij verzetten tegen een bestuurlijke boete? Als ik schade lijd door een besluit of een handeling van een bestuursorgaan, bijvoorbeeld door een wegafsluiting, een wijziging van een bestemmingsplan of een onterechte weigering van een omgevingsvergunning, heb ik dan recht op schadevergoeding?

Wij adviseren en procederen over kwesties op het terrein van het omgevingsrecht. Wij ondersteunen u op het gebied van omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, projectontwikkeling, nadeelcompensatie, schadevergoeding en handhaving. Wij dienen inspraakreacties en zienswijzen in en voeren bezwaar- en beroepsprocedures.

Bel ons gerust als u behoefte hebt aan deskundig advies over- of rechtsbijstand op een van de onderstaande gebieden. Wij staan u graag bij. 

  • omgevingsvergunningen
  • projectontwikkeling 
  • contracteren met de overheid
  • handhaving en toezicht 
  • nadeelcompensatie en schadevergoeding bij rechtmatige besluiten
  • schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten 
  • planschade
Deskundig advies over of rechtsbijstand omtrent omgevingsrecht? Neem contact met ons op