VvE & appartementsrecht

Het VvE recht is een onderdeel van het onroerend goed recht. Als eigenaar van een appartementsrecht heeft u automatisch te maken met een vereniging van eigenaren (VvE) en de VvE op haar beurt met haar leden. Dat gaat lang niet altijd goed. De VvE en de individuele leden kunnen zowel met elkaar als met derden in conflict komen. De onderlinge rechtsverhouding blijkt in de praktijk de nodige vragen op te roepen en tot interpretatieverschillen te leiden. Matrix Advocaten is thuis in de relevante regelgeving, (model)reglementen en jurisprudentie die hierop betrekking heeft. 

Op het gebied van appartementsrechten en VvE’s kunnen wij u behulpzaam zijn bij de uitleg van (splitsings)reglementen, begeleiding bij en het oplossen van VvE geschillen, zo nodig door het voeren van een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter of rechtbank. Zaken die wij behandelen betreffen onder meer:

  • geschillen over (de uitleg van) splitsingsakte en (model)reglement
  • wijziging splitsingsakte
  • vernietiging of nietig verklaren van VvE besluiten
  • toestemming van de VvE voor afwijkend gebruik of op- of aanbouw 
  • vervangende machtiging door de kantonrechter van een VvE besluit
  • gebruik en onderhoud van privé- en gemeenschappelijke gedeelten 
  • (geluids)overlast
  • bijdrage in de kosten van de VvE

Wij staan zowel VvE’s als individuele appartementseigenaren bij.

Heeft u een geschil binnen een VvE met elkaar of met derden? Contact ons voor advies