Koop en verkoop van onroerend goed

Als u een woning, bedrijfspand, andere onroerende zaken (zoals een perceel grond), appartementsrecht of opstalrecht koopt of verkoopt, kunt u geconfronteerd worden met juridische problemen. Denk aan:

  • ontbinding met een beroep op een financieringsvoorbehoud
  • bouwkundige gebreken (non-conformiteit)
  • bodemverontreiniging 
  • illegale bouw
  • het niet (tijdig) leveren of afnemen
  • erfdienstbaarheden
  • beslag
  • (gemeentelijke) voorkeursrechten

Wij hebben ruime ervaring in het bijstaan van zowel particuliere als bedrijfsmatige kopers en verkopers. Niet alleen voor het behandelen van geschillen kunnen wij u van dienst zijn, maar ook bij het opstellen en/of beoordelen van koopovereenkomsten en het voeren van onderhandelingen. 

Bij de koop en verkoop van onroerende zaken is het belangrijk vooraf te weten wat er wordt gekocht of verkocht. Welke rechten of plichten zijn aan de onroerende zaak verbonden? Zijn er bijvoorbeeld huurders of andere gebruikers, is het beoogde gebruik in overeenstemming met het bestemmingsplan, zijn er erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten of plichten? Een goed inzicht kan onaangename verrassingen voorkomen. Matrix Advocaten kan u helpen bij het verkrijgen van de benodigde informatie.

Tot slot adviseren wij makelaars in het koop- en verkoopproces en staan wij hen zo nodig tuchtrechtelijk bij.

Deskundig advies bij koop en verkoop van onroerend goed? Neem contact met ons op