Marcus Vermeij

Marcus Vermeij is in 1990 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hij heeft eerst een aantal jaren gewerkt voor een grote rechtsbijstandverzekaar op het gebied van onroerend goed en bouwrecht. Sinds 1997 is hij advocaat in Haarlem.

Marcus heeft de postacademische specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht van de Grotius Academie cum laude afgerond. Hij is lid en bestuurslid van de Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ), de Vereniging voor Bouwrecht (VBR) en de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A).  

Marcus houdt zich voornamelijk met vastgoedkwesties bezig. Hij adviseert en procedeert veel in huurzaken (bedrijfsruimte en woonruimte, maar ook vakantieverhuur, zoals Airbnb) en onroerend goedtransacties (koop van (bouw)grond, bedrijfspanden en woningen). Hij staat VvE’s en eigenaren bij in geschillen over appartementsrechten. Marcus heeft bijzondere expertise op het gebied van het zakenrecht en eigenaarsrechten en -plichten (zoals hypotheek, erfpacht, opstalrecht en erfdienstbaarheden) en verjaringskwesties.

Marcus is thuis in het civiele bouwrecht. Aannemingsovereenkomsten met UAV, UAV-GC of DNR zijn bekend terrein. Hij heeft veel ervaring met onderhandelen en het voeren van procedures over bouwgeschillen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en bij de rechtbank en gerechtshof. Zijn insteek is bouwgeschillen te voorkomen of zo effectief mogelijk op te lossen. Hij treedt op voor aannemers en opdrachtgevers.

Tot slot heeft Marcus ervaring met aan vastgoed gerelateerd bestuursrecht, met name het omgevingsrecht. Dit betreft dan ondermeer omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, nadeelscompensatie en geschillen over handhaving door bestuursorganen (bestuursdwang; last onder dwangsom of bestuurlijke boete). Marcus voert bezwarenprocedures en (hoger) beroep procedures bij de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Marcus is geïnteresseerd in zijn cliënten en houdt van de samenwerking. Hij dringt snel door tot de kern van de zaak en heeft een praktische aanpak. Cliënten omschrijven Marcus als scherpzinnig en grondig.

Marcus heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Vastgoedrecht (bouwrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden, erfpacht). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


advocaat gespecialiseerd huurrecht
Op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in het vastgoedrecht? Neem contact met ons op